Din personliga guide till dina inneboende resurser och framgångar

Michael Dinuri

Self Realignment - Själsavläsningar i Akashakrönikan

Klientberättelser

”Vilken spännande resa in i mig själv! Efter 25 år runt det andliga “smörgåsbordet” förhoppades jag att erhålla ytterligare några viktiga trådar att nysta upp. Michael har med stor precision lyft upp och vänt på pusselbitar från tidigare livstider så att insikter kunde stiga upp till ytan och blir synliga. Jag ser hur dessa trauma och händelser har påverkat mitt sätt att agera/reagera på händelser i mitt nuvarande liv. Jag fick många viktiga ledtrådar och helt nya visioner som kommit upp. Med hjälp av Själsavläsningen har jag kommit fram till var mitt nästa steg blir. De gamla visionerna som var mer egostyrda har förändrats och fasas ut nu, de har snabbt skingrats och upplöst. Jag har Michaels vägledning som en trygg hand i ryggen nu när jag skapar min framtid. Jag rekommendera varmt Michaels intuitiva förmågor med själsläsning och energirensning av bostad. Stort tack för att du lyste med ficklampan när jag fastade i en mörk kall brunn. Det gjorde att jag kunde ta mig upp och ut i friheten igen.”

- Maria Liljedahl, Väring

 

“Den Själsavläsning jag fick av Michael blev ett värdefullt komplement, som bekräftat och förtydligat flera delar. En ny, värdefull klarhet jag fick, är vilken själsgrupp jag tillhör och dess syfte. Vissa kunde jag inte omedelbart relatera till men har fått svar för andra i efterhand. Har fått många inre aha-upplevelser.  Utmaningar som Michael påtalade har jag varit mer observant på och kan ”ta på bar gärning”, innan de tar tag i mig. Vardagliga, praktiska svar och lösningar kommer ofta enkelt.

Michaels behagliga sätt att förmedla sin visdom, inger förtroende och respekt. Han är ödmjuk, kunnig och generös. Jag förstår att han lägger ner många timmar inför en så här gedigen Själsavläsning.

De hemuppgifter jag fick för en kort period var enkla att utföra. Något inom mig har t o m sett fram emot dessa minuter. Inga belastande läxor utan bara successiv hjälp till fortsatt inre växande.

Eftersom jag är senior sen många år (75+) och länge varit andligt såväl som hälsomässigt engagerad, blev Själsläsningen en naturlig del av min fortsatta utveckling. Att jag blev visad vägen till Michael, är jag därför mycket tacksam för. Det var ingen tvekan. Om du också känner dig redo för ännu ett steg i livet, vill jag bara gratulera och önska lycka till!”

- Maivor S, Markaryd

“Jag blev väldigt nyfiken på att ta konsultationen då jag var i ett livsskede där jag behövde hitta tillbaka till mig själv och min kraft igen. När Michael presenterade resultatet var han lugn, tydlig och strukturerad i sin genomgång. På ett varmt tryggt sätt gick han igenom om min själs ursprung och karmamönster. Vad jag behöver göra mer av i mitt liv för att få livskraft och flöde. Metoden tilltalade mig då det var en systematisk metod med olika delar som tillsammans gav mig en bra förklaring om olika mönster och vägval jag gjort i livet. Den här metoden var som en instruktionsbok för hur jag ska hantera mig själv. Jag förstod både varför jag mått bra under vissa förutsättningar och även varför jag mått dåligt vissa perioder i mitt liv. Michael är som klippt och skuren för den här rollen med sin samlade erfarenhet både inom coaching, healing och medialitet i kombination med sin ödmjuka framtoning och tydliga sätt att gå igenom resultatet. En bonus var att få konsultationen inspelad och en hemläxa att jobba vidare med.”

- Camilla Johansson, Stockholm

 

“Ännu en gång tack Michael. Din själsavläsning i kombination med själsrensningen har satt igång en lavin av insikter, förståelse, tankar, känslor ideer osv. Jag börjar kunna förstå och inse en större bild av mig själv. Jag har tagit fram Louise Hays beskrivning av chakran och blir alldeles förstummad över hur väl chakra spelar roll i mitt liv och hur tidigare livs upplevelser har stannat kvar i minnena och nu ger kroppsliga besvär. Fram till nu har jag haft en abstrakt förståelse av allt detta. Nu plötsligt är förståelsen helt konkret. Jag är som i en torktumlare just nu. Det är överväldigande. Tack att du finns och fortsätter göra skillnad.”

- Margareta, Göteborg

 

“Michael läste min själsprofilläsning och Manifesting Blueprint i Akashakrönikan och träffade mitt i prick. Han kunde se mina svagheter och styrkor och allt Michael sa till mig kunde jag känna igen mig i. Han har ett lugnt och trevligt sätt att förmedla sin visdom. Efter våran session kände jag mig mycket gladare och positiv inför framtiden

Michaels råd och läxor att göra var mycket bra för mig och skräddarsydda. Jag har redan börjat se förändringar i min hälsa och sinnestillstånd.  Jag rekommenderar starkt att boka in en session eller fler med honom.”

- Alicia Olivas Del pozo, Stockholm

 

“Michael var tydlig när han gjorde en själsavläsning och det var verkligen intressant. Det han berättade var sant och det var fantastiskt! Jag fick själv en slags energi som man inte känt på väldigt länge när Michael pratade. Nu känner man sig inspirerad att skapa och upptäcka nya saker. Nu ser jag fram emot dessa 21 dagar och ser vad de kan leda till.”

- Niklas Darius, Falkköping

Boka gratis konsultation

 

Betalning

Det är först när du har betalat din tjänst som din bokning är bekräftad. Betalning sker via bankgiro eller Swish. Ingen återbetalning kommer att ske när tjänsten är betald.

 

Om- och avbokning

Du har rätt att avboka din läsning innan du har betalat din tjänst, därefter sker ingen återbetalning. Behöver du boka om din tid, kontakt mig. Missar du den bokade tiden utgår ingen ersättning. Observera att jag har rätt att omboka din tid med kort varsel. En ny tid kommer i så fall att prioriteras.

 

Boka en energirensning

 

Energirensning och balansering av bostad – Space Clearing

 

För hus eller lägenhetsrensning. Balansera ditt hems energi gentemot din egen energi!

 

Vi dras till bostäder som har samma energiska vibration som oss själva. När vi utvecklas kan vi uppleva att energierna i vårt hem inte längre passar oss och vi börjar känna oss i obalans med vårt hem. Energin finns kvar i vår bostad så länge ingen ändrar på den, vilket betyder att den även finns kvar då vi har flyttat ut. Energin från tidigare ägare kan finnas kvar och påverka dig, om ingen rensar ut och balanser den. I denna läsning får du reda på vilka energier som finns i din bostad och påverkar dig dagligen. Jag rensar och återställer energier och berättar vad jag har gjort. Man känner av att det har skett en positiv förändring efter en rensning.

Energirensning och balansering leder till att ditt hem börjar stödja din och hela familjens utveckling och ni kan lättare manifestera det ni önskar i livet. Jag behöver inte vara på plats utan allt utförs på distans. Du behöver vara ägare eller hyresgäst i den fastighet som rensas.

 

I läsningen ingår:

 • 15 min presentation per telefon
 • Energirensning
 • Energibalansering
 • Inspelning av läsningen.

 

Pris: 1 800 Kr

 

Boka en läsning

 

Manifesting Blueprint

 

Din personliga handlingsplan i skapelseprocessen!

 

Vill du skapa något nytt eller manifestera en förändring i ditt liv men vet inte hur?

 

I den här magiska men praktiska läsningen får du insikt om din unika process för att skapa det du önskar. I läsningen får du lära dig om din personliga kompass som guidar dig att vara i linje med din unika manifesteringsprocess. Detta leder till att du låser upp din medvetenhet till din egna kreativa skapelseprocess och blir en skapare av det du önskar.

 

I läsningen ingår:

 • 1,5 timmes personlig avläsning per telefon.
 • Din skräddarsydda handlingsplan om hur du effektivt implementerar och manifesterar önskade resultat enkelt och snabbt.
 • Inspelning av läsningen.

 

Pris: 2 400 kr

Boka en läsning

 

Self Realignment - Själsavläsning - Fördjupning

 

Fördjupning av din själsprofilavläsning – Self Realignment

 

Ta chansen att fördjupa din själsavläsning. På ett djupare plan utforskar vi vem du är på själsnivå genom att besvara frågor om dina själens specialiseringar, livsteman och hur de relaterar till ditt högre jag. Du får också en bättre förståelse för dina själskunskaper och färdigheter, samt vilka utmaningar du står inför och hur de påverkar olika områden i ditt liv. Förutom en personlig själsavläsning per telefon på 1,5 timme, får du också tips och verktyg för att implementera dina insikter i vardagen, samt en inspelning av samtalet. Missa inte chansen att lära känna dig själv på ett djupare plan och hantera dina utmaningar på ett effektivt sätt.

 

Pris: 2 400 kr

Paketpris för Själsavläsning, Själsprofilavsläsning, Energirensning av bostad: 6 000 kr (rabatt 1 500 kr)

 

 

Boka en läsning

 

Self Realignment - Grundläggande Själsavläsning

 

Bli medveten om vem du är på själsnivå, vilka är dina unika själsgåvor, vad är ditt syfte, vilka är dina styrkor och färdigheter. Samtidigt får du reda på vilka blockeringar och karmamönster som hindrar dig och du får hjälp med att lösa upp dem, så du kan leva mer i flödet och leva livet fullt ut.

 

Dessutom få du veta hur du kan skapa mer flöde och uttrycka dig bättre i livet, samt hur du väljer en professionell väg i linje med ditt syfte. När vi inte lever i linje med vilka vi är på själsnivå, skapar vi alltid en brist som visar sig som fattigdom, som hälsoproblem eller i ohälsosamma relationer.

Du kommer även att få reda på hur och när blockeringar skapades och jag kommer att guida dig till hur du praktiskt kan göra för att lösa upp dem. Jag kommer även att göra full energirensning och återställning av din själsstruktur. Detta kommer att få dig mer i linje med din själsstruktur och du kommer att bli den kraftfulla manifesteraren som du föddes till att vara och uppnår dina mål enkelt. Själsavläsningen kommer att ge dig mer livskraft och skapa de resultat du vill ha.

 

I avläsningen ingår:

 • Själsavläsning per telefon 2 tim
 • Uppföljningssamtal på 20 min tre veckor senare.
 • Full energirensning
 • Återställning av din själs struktur
 • Hemuppgift
 • Inspelning av samtalet

 

Pris: 3 300 kr 

Paketpris för Själsavläsning, Själsprofilavsläsning, Energirensning av bostad: 6 000 kr  (rabatt 1 500 kr)

 

 

 

Läs klientberättelser

Boka ett gratis samtal 

 

Boka gratis konsultation

Jag erbjuder ett 20 minuters samtal som är helt gratis och förutsättningslöst. Jag berättar mer om Själsläsningar och svarar på dina frågor.

Effekter av Själsavläsningar

Self Realignment - Själsavläsningar i Akashakrönikan

Bli medveten om vem du är, rensa blockeringar och lev ett friare liv!

 

I en själavläsning läser jag av din själ med hjälp av Akashakrönikan, en energisk helhetsmatris med rötter inom de indisk vediska traditionerna. Ta reda på vilka dina själsliga gåvor är, ditt syfte, dina styrkor och talanger. Jag rensar blockeringar och karmamönster, så du kan leva ett friare liv med minskad stress och oro.

Du kommer att få en mer detaljerad insikt om vem du är, var du kommer ifrån, vilka andliga gåvor du har, och vad som idag hindrar dig från att leva ditt liv fullt ut.

Du får också veta hur du väljer en professionell väg i linje med ditt syfte och hur du rensar dina blockeringar och skapar ett blomstrande liv. Jag hämtar all information från Akashakrönikan, där all information om oss finns på själsnivå. Där finns hela vår själs historia, alla tidigare liv, nuvarande och framtida liv. Informationen kommer att ge dig insikt om dina gåvor, mönster, och blockeringar som hindrar dig från att göra nya val, så att du kan leva mer i linje med vem du egentligen är.

 

Vad är själslaväsningar för mig?

 

För mig är själsavläsningar ett fantastiskt redskap som jag använder för att guida andra till att finna sina egna inneboende resurser, vilka de är på själsnivå samt rensa blockeringar och hitta sin inre kompass. Det innebär att de kan ta sig från det tillstånd de är i nu till det tillstånd de vill vara i, för att kunna leva ett så berikande och lyckligt liv som möjligt.

Ökad energi

Du släpper taget om det som tar din energi och upplever en djupare glädje med väldigt lite inre motstånd.

Hitta din professionella väg

När du vet vilka dina unika gåvor och inneboende resurser är, kommer det att påverka dig positivt på flera plan, bland annat din karriär, dina relationer och din ekonomi.

Skapa utan begränsningar

Genom att rensa blockeringar och negativa karmamönster på själsnivå har du lättare att agera i enlighet med din sanning.

Förstå dig själv på ett djupare plan

När du lever mer i linje med din själs högsta väg och syfte kommer du att bli en mästare av ditt liv och en medveten skapare av dina fysiska upplevelser.

Coaching, Rådgivning, Mentorskap, Utbildning

Kontakta mig